top of page
b_cam30.jpg

Karia Su

Karia Su projesi şu kaynaklarda yayınlanmıştır : 

 

2010 Ulusal mimarlık sergisi 

2010 Ulusal mimarlık kataloğu

Serbest Mimar Dergisi

Artı İçmimarlık Dergisi

"Geleneğin Mimarlığa Etkisi" konulu karma sergi

Homify Sitesi

 

 

Sunum Açıklaması : 

 

Mimarlığın bulunduğu coğrafyaya ait olması için yerli ve zamanlı olması gerekir. Bu açıdan bakınca, aynı coğrafyada olsalar bile geçmişin kültür ortamına ve geçmiş zamanın gereklerine göre üretilmiş yapı elemanlarının günümüzde tekrarlanması, güncel kültür ortamının kendi zamanını değerlendiremeyişinin bir kanıtıdır. Dolayısıyla geçmiş dönemin mimari değerlerini yaşatmanın yolu, onları taklit etmek olamaz.

 

“Tarihsel bölgelerde inşa edilen yeni yapılarda, sözde estetik kaygılarla hareket ederek, geçmişin biçemine bağlı kalmak, zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu tür yaklaşım ve girişimler hiçbir şekilde hoş görülemez.

 

Geçmişi körü körüne taklit etmek, kendini yalana dolana mahkum etmek, prensip olarak, eskinin yerine sahte olanı koymak demektir; çünkü eski çalışma koşulları yeniden canlandırılamaz; zaman aşımına uğramış bir ideale modern tekniği uygulama, her türlü canlılıktan mahrum bir sahtelikten başka hiçbir şeye ulaştırmaz. Sahte olanı gerçek olanla karıştırmak, bir bütünlük izlenimi elde etmek ve katıksız bir biçem duygusu yaratmak değil, bütün kalbimizle korunmasını istediğimiz gerçek eserlerin itibar kaybetmesine yol açabilecek yapay bir yineleme elde etmek demektir”(*)

 

“Bir geleneğin sadece biçimsel öğeleri korunduğu zaman onu içeriksiz bir "modaya" bir güdük "sitil" e dönüştürmüş oluyorsunuz. O biçimsel öğeleri sebeplerinden ve bağlamlarından kopartmak aslında bize ulaşmasında esas değerli olacak olan cevherlerini: insanca içerik ve duyarlılıklarını, yüzyılların damıttığı bilgeliklerini kaybetmemize sebep oluyor.

 

Elimizdeki mimari mirası illaki sadece görsel olarak algılayacaksak, bunu bize sorgulatmak, mimarlığın bugünkü tartışmalarının başka bir düzlemde olduğunu hatırlatmak ve hepsinden önemlisi biçimlere bir "içerik" ile yaklaşmak günümüzde çok sık olmuyor.” (**)

 

Bu düşüncelere dayanarak tasarlanmış olan yapıda Bodrum'un geleneksel mimari elemanları yeniden yorumlanmış, biçimsel tekrarın ötesine geçebilmek hedeflenmiştir. Bina, Bodrum ilçesi'nin Yalı Beldesi’nde yapılacaktır. 150 m²’lik tek katlı bina 4,5 m gabariye sahiptir. Programda idari birimlerin yanı sıra perakende satış alanı ve mutfak yer alır. Çeşitli amaçlar için binanın her cephesinden giriş verilmiştir. Binanın bir su işleme tesisinin idari binası olması avantajıyla, sıcak iklim sorununa tesisin "ters yıkama suyunu" teras çatısında gezdirerek çözüm aranmıştır.

 

 

*Le Corbusier; Atina Anlaşmas

**İlhan Kesmez.

bottom of page